Kamu

Kiracı Su Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Belgeler nelerdir?

Kiracı su aboneliği başvurusu nasıl yapılır? Su aboneliği işleminde hangi belgeler isteniyor, başvuru nasıl yapılır? egehaber.comKiracıların abonelik işlemlerinde alınan ücreti, taşıma ve iptal işlemi hakkında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kiracı Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Su aboneliği için gerekli evraklar kiracıların yeni bir konuta taşınmaları ile su aboneliğini kiracı olarak kendi üstlerine almalarını sağlamak için gerekli prosedürlerdir. egehaber.com Su aboneliğini üzerine aldırmayan kiracılar, konutlarında su kullanamamaktadır. Bu yüzden kira kontratının yapılmasını takiben direk olarak su, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların kiracı tarafından aboneliğinin üzerlerine alınması gerekmektedir.

Su aboneliğini kendi üzerlerine aldırmak isteyen kiracıların aşağıda belirtilen evraklar ile bağlı bulundukları belediyenin Su Genel Müdürlüğü’ne gitmeleri gerekmektedir. Kiracı su aboneliği için gerekli evraklar aşağıda sıralanmaktadır:

*T.C kimlik belgesi,
*Sayaca ait güncel okuma değeri
*Sayaca ait herhangi bir eski tarihli fatura
*Sayaç seri numarası
*Kira sözleşmesi
*DASK poliçesi
*Yabancı uyruklular için oturma belgesi
Abonelik değişikliği işyeri için yapılacaksa su aboneliği için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulacaktır:
*İşletme vergi levhası
*Sayacın güncel okuma değeri
*T.C kimlik belgesi
*Kira kontratı
*DASK poliçesi
*İş yeri kaşesi,
*İmza sirküsü
*Sayaç seri numarası

Kiracı Su Aboneliği Üzerine Alma Nasıl Olur?

Kiracı su aboneliği kendi üzerine almak için öncelikle taşınacağı konut-iş yerinde mesken sahibi tarafından ilk su aboneliğinin yaptırılmış olması gerekmektedir. İlk su aboneliği bulunan mesken ya da işyerine taşınacak olan kiracı, kira sözleşmesi ile yeni konut-işyeri kiralamasını tamamlamış olmalıdır. Kira sözleşmesi ile birlikte kimlik belgesi, teminat belgesi, sayaca ait son sayaç sayısı ve sayaç seri numarası, sayaca ait eski bir su faturası ile birlikte su hizmet dairelerine giderek su aboneliklerini kendi üzerlerine aldırabilirler.

Kiracı Su Abonelik Ücreti Kiracı Ne Kadar?

Suaboneliği ücreti 2019 yılı itibariyle 196,50 TL olarak belirlenmektedir. Kiracı su aboneliği ücreti, peşin olarak ödenebildiği gibi kiracının su faturalarına da yansıtılabilir. KDV hariç olarak su aboneliği ücret hesaplaması aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

*Konutlarda: (Daire sayısı / 2) * 166,74 TL
*İşyerlerinde: (Toplam İnşaat alanı / 100) * 166,74 TL
*Otel ve Motellerde: (Oda sayısı / 5) * 166,74 TL

Online Su Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Online su aboneliği iptali sadece İSKİ aboneleri için kullanılabilir bir hizmettir. İSKİ aboneleri aboneliklerinin iptali işlemi için e-Devlet üzerinden ya da İSKİ web sitesi üzerinden abonelik iptali yapabilirler. İptal işlemi için gerekli belgeler konut ve işyerleri için farklıdır. Konutlar için gerekli evraklar:

Dilekçe (evrak ile başvuracaklar için)

Abone sahibine ait kimlik belgesi
Son sayaç kullanım miktarı
Şeklinde sıralanabilir. İşyerleri için gerekli evraklar ise aşağıda gösterildiği gibidir:
Abone sahibine ait kimlik belgesi

Son sayaç kullanım miktarı

*Abonelik bulunan şirkete ait kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

Su Abonelik Taşıma Nasıl Yapılır?

Kiracı su aboneliği taşıma işlemi var olan bir aboneliğin, yeni alınacak olan aboneliğe aktarımı şeklinde gerçekleşen işlemdir. Su aboneliği taşıma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.egehaber.com Ancak abone sahibi mevcut durumdaki abonelik sözleşmesini sonlandırmalı ve yeni taşınacağı yer için yeniden abonelik yaptırmalıdır.

İlk Su Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Su başvurusu mülk sahibi tarafından yapılır. Su aboneliği yapılacak olan yerin kullanım amacına göre kurumlarca farklı evraklar talep edilmektedir. İlk konut aboneliği için istenen evraklar aşağıda sıralanmaktadır:

*İskan belgesi
*TC kimlik numarası yazılı kimlik belgesi
*Bina şantiye su abonelik numarası
*DASK poliçesi
İlk işyeri su aboneliği için gerekli evrak bilgisine ise aşağıda yer verilmiştir:
*Kimlik belgesi
*DASK poliçesi
*İskan belgesi
*Vergi levhası
*Bina şantiye su abonelik numarası
*Noter onaylı imza sirküsü
*Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Tüm bu belgeler ile birlikte ilgili kuruma gidilerek su aboneliği yaptırılmaktadır.

Kaynak: egehaber.com