Ekonomi

Kadınlara evlenme ödeneği veriliyor: Yaş sınırı yok, SGK resmen açıkladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kadınlara evlenme ödeneği veriliyor. Ödeneği almak için yaş sınırı bulunmuyor. Yazılı talepte bulunan vatandaşlar ödemeyi alabiliyorlar.

SGK kadınlara evlenme ödeneği veriyor. Ödenek, ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere veriliyor. Ödemeyi almak için ise dilekçe ile kuruma verilmesi gerekiyor. Ayrıca, Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin kuruma verilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Başvurular nereye yapılır?


Örneği kurum tarafından hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile;
4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki evlenme ödeneği için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Merkezlerine,
4(a) (SSK) kapsamında evlenme ödeneği işlemleri için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine,
5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine başvuruların yapılması gerekir.

Kaç para ödeme yapılıyor?

SGK ödemeler için yaptığı açıklamada ödemelerin dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak verildiğini bildirdi.