Kamu

Zabıt Kâtibi Olmak İçin Şartlar Nelerdir? Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Zabıt Kâtibi Nasıl Olunur?  Yeni Şartlar Nelerdir? Kademeye Göre Maaşları Ne Kadar? Görevleri Nedir?

Adliyelerde çalışan Zabıt Katiplerinin temel görevleri Hukuk ve Ceza mahkemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlüklerinin verdikleri görevi yerini getiren devlet memurlarıdır.

Bu mesleği tercih edeceklerin Zabıt Katibi görevleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Zabit Kâtibi Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Zabıt ve İcra katibi olmak için, en az lise mezunu, T.C. Vatandaşı olmak, lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS yılı Ocak ayı itibaren 35 yaşını doldurmamış olmamak gerekmektedir.

(Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30

yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmama şartı aranmaktadır.

Ortaöğretim mezunları için, aralık ayında yayınlanan yönetmeliğe göre, Zabıt katibi, icra katibi kadroları için lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına öncelik tanınması şartları güncellenmiştir.

Önlisans ve lisans mezunları için, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya yüksekokulların adalet önlisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programlarından mezun adaylar da başvuru yapabilir.

2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2021) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2021) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2021) KPSSP94 puan türünden 70 puan ve daha yüksek alanlar başvurabilecektir.

Zabit Kâtibinin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak.

Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak.

Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek.

İşi biten dosyaları arşive kaldırmak.

Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.

Duruşma günü listesi hazırlamak.

Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak.

Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak.

Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak.

Her türlü tebligat işlemlerini yapmak.

Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak.

Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak.

Zabit Kâtiplerinin görev ve sorumlulukları bulundukları adliyedeki yazı işleri müdürü tarafından belirlenerek iş bölümü yaptırılmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Zabıt Katipleri de diğer devlet memurlar gibi gerekli olan şartları taşımasının yanında işin özelliğinden dolayı olması gereken özelliklerinin başında iyi bir şekilde bilgisayar kullanımı gelmektedir. Bu meslek ile ilgili olan lise ve üniversitelerden mezun olanların ekstra bir belgeye ihtiyacı bulunmamaktadır.

Hangi Okul Mezunlarının Başvuru Yapabilir?

Fakülte ve yüksekokulların bilgisayar bölümü mezunları

Adalet meslek yüksekokulu mezunları

Meslek yüksekokullarının adalet bölümü mezunları

Meslek yüksekokullarının adalet önlisans programı mezunları

Adalet meslek lisesi mezunları

Diğer lise veya dengi okulların bilgisayar veya ticaret bölümlerinden mezun olanlar

Bunların dışındaki herhangi bir liseden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar ya da daktilo sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Zabıt katibi olmak isteyenlerin her yıl yapılan memur alımı uygulamasında geçerli  olan son KPSS sınavına girmiş olması gerekmektedir. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak şartı ile başvuruda bulunabilirler.

Uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki farklı daha sınav yapılmaktadır

.Uygulamalı sınavda katılımcıların hızlı yazı yazması gerekmektedir. 3 dakika boyunca komisyon tarafından verilen sınav metninden eksiksiz bir şekilde en az 90 kelime ve üzeri yazı yazmanız gerekmektedir.

Yapılan sınavda verilen metinler Daktilografi metinlerin seçilmektedir. Bu metinlerin ne olacağını sınav komisyonları belirlemektedir.

Uygulamalı olarak yapılacak sınava katılacaklar olanların F veya Q klavye kullanma hakları olduğu gibi isteyen adaylar kendine ait olan klavyeler ile sınava katılma hakkına sahiptir.

Uygulamalı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için sözlü sınav uygulamasına geçilir.

Sözlü sınav için seçilmiş olan konular genelde belli konular içerisinden seçilerek adaya sorulur.

Katiplik sınavı için  seçilen konular şu şekildedir;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler (40 puan)

Atatürk ilke ve inkılapları (20 puan)

Genel kültür (20 Puan)

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Başvuru İşlemi ve Süreci

Zabıt Katipliği alımında başvurularınızı önceden belirtilen Adliye Komisyonlarına yapmanız gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinde en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmakta. Yapılan bu puan sıralamasında alınacak kadro miktarının 20 katı aday listesi oluşturularak uygulamalı sınav için çağrılmaktadır

Alınacak olan 10 adet Zabıt Kâtibi için başvuru yapanlar arasında puan sıralamasındaki 200 aday uygulamalı klavye sınavı için açıklanmaktadır.

Yazılı olan ilk mülakatta yazılan kelimelerin sayısına göre sınava katılan adayların elemesi yapılmakta ve ikinci mülakata geçmeye hak kazanan adaylar yukarda belirtilen konulardan sözlü mülakata tabi tutulmakta.

Hukuk Fakültesi, Adalet meslek yüksek okulu, Adalet yüksek okullarının Adalet programı ve Adalet ön lisans mezunlarına öncelik verilmektedir.

Zabıt Katibi Olmak İçin Aranan Şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sınav başvuru tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

Yılı kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamak

Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması.

Yapılacak başvuru sırasında adaylar sistemde belirtilen belge, sertifika, ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemelidir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Zabıt kâtibi unvanı için Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

Mezuniyet Belgesi

Daktilo veya bilgisayar kullanım sertifikası,

Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge,

Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

Güvenlik soruşturması formu,

Sağlık beyanı formu

Yukarda belirtmiş olduğumuz şartları taşıyan tüm adaylar Zabit Katipliği için açılan sınavlara başvuru yapabilmektedir.

Zabit Katipliği Maaşları Ne Kadar?

Zabit Katibi mesleğini tercih etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında Zabit Katibi maaşları geliyor. 2021 yılı baz alınarak hazırladığımız Zabit Katibi maaşları şu şekildedir;

9.derece Lise veya Ortaokul Mezunu – Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Net Maaş 4,269.34 TL

9.derece Önlisans veya Lisans Mezunu – Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Net Maaş 4,269.34 TL

Lise- önlisans – lisans mezunu yeni başlayan sözleşmeli zabıt katibi aylığı 4.250 ila 4.400 TL arasında değişiyor.

5 yıl deneyimli 7/3 derecesi aylığı 4.500 TL

10 yıl deneyimli 5/2 derecesi aylığı 4.600 TL

25 yıl deneyimli 1/4 derecesi aylığı 5.750 TL

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevli ve göreve yeni başlayan zabıt katibi ortalama 4 bin 270 TL maaş ile başlamaktadır. Bu tutar eğitim seviyesi, görev yapılan bölge, bakıla dava sayısı, aile durumu vb. gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir