Editörün SeçtikleriKamuPersonel Alımı

İzmir’de yaşayanlara müjde! 51.100 TL maaşla zabıta memuru alınıyor: 26 Temmuz’a kadar başvurun

Karabağlar Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu ve ilan, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre belirtilen şartlara uygun adayların başvurularını kabul edeceği ifade edildi.  Konu ile ilgili olarak Karabağlar Belediyesi’nde açıktan atama yoluyla görevlendirilmek üzere zabıta memuru pozisyonuna başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar detaylıca açıklanırken Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, suç sicili temizliği gibi şartlar bulunduğu da aktarıldı.

ASKERLİK İLİŞİĞİ…

Başvuruda bulunacak adayların Türk Ceza Kanunu’nun belirlediği suçlardan herhangi birinden mahkum olmamış olmaları gerekmektiği ifade edilerek erkek adayların askerlik durumu da askerlikle ilişkisi olmamak, muvazzaf hizmetini yapmış veya muaf olması gerektiği vurgulandı.

Başvuru yapacak adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir beden veya akıl hastalığına sahip olmamaları gerekmektiği ve ayrıca ilan edilen kadrolar için diğer özel başvuru şartlarına da haiz olunması gerektiği vurgulandı.

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmeyeceği ve adayların başvuru sürecinde eksik belge veya bilgi sunmamaları önem arz etmektedir, aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacağı paylaşıldı.

MAAŞLAR NE SEVİYEDE?

Zabıta maaşı aylık ortalama 51.100 TL seviyesinde olduğu ve paylaşılan en düşük Zabıta maaşı 40.900 TL iken, en yüksek ise 83.700 TL olduğu bildirildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;

22.07.2024 tarihinden 26.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.