Kamu

Vatandaşlara güzel haber! Hangi borçlara yapılandırma gelecek!

AKP’nin hazırlıklarına devam ettiği borç yapılandırması hangi borçları kapsayacak? İşte detaylar.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un torba yasa teklifini Meclis’e sunarken yaptığı açıklamada vergi ve SGK primi borçları için de düzenleme hazırlandığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre hangi borçlara yapılandırma gelecek? İşte vatandaşın merak ettiği soruların cevapları.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un torba yasa teklifini Meclis’e sunarken yaptığı açıklamada vergi ve SGK primi borçları için de düzenleme hazırlandığını açıklaması ile tüm gözler yeni gelecek yapılandırma düzenlemesine çevrildi. Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, söz konusu düzenleme ile yapılandırılacak borçları açıklayarak, söz konusu düzenlemenin vatandaşlara nasıl yarar sağlayacağını söyledi.Nedim Türkmen’in “Zordaki vatandaşa çözüm üretilmeli” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yapılandırmayı da içeren vergi düzenlemelerinin 6736 ve 7143 sayılı kanunlar esas alınarak Meclis’e getirileceği anlaşılmaktadır. Buna göre, düzenleme kapsamında;

– Kesinleşmiş alacaklara,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,

– İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,

– Matrah artırımına,

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesine, ilişkin düzenlemelere yer verilecektir.

 HANGİ BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK?

– Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük).

– Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.

– Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

– Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

– Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.

Yapılandırmaya konu olacak alacakların esas itibarıyla 30.09.2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceğini tahmin ediyorum. Pandemi nedeniyle mücbir sebep halinde sayılıp, nisan, mayıs ve haziran aylarında vermeleri gereken beyannamelerini 27 Temmuz’da veren 400.000’in üzerinde mükellefin; ekim, kasım ve aralık aylarının sonlarında üç taksit halinde yapacakları ödemelerin de yapılandırma kapsamına alınacağını düşünüyorum.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM OLMALI

Ekonomik kriz ve üzerine patlayan pandemi nedeniyle devlete ait yükümlülüklerini yerine getiremeyen milyonlarca insanın yapılan 5.500.000 elektronik hacize rağmen, borçlarını ödeyemediğini anlayan iktidarın, nihayet vatandaşın sesini duyup, çözüm için harekete geçmesi bence doğalgaz müjdelerinden daha etkili oldu. Yapılacak olan düzenlemenin etkili olması ve sorunları çözmesi için aşağıdaki hususları içermesi şarttır.

– Yapılandırma için başvuru süresi, 2021 Ocak ayı sonuna kadar olmalı, ilk taksit 2021 yılının Temmuz ayında ve üç ayda bir ödemeli toplam 72 ay vade olmalı.

– Vadesi geçmiş borç asıllarının tamamını başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödeyenlere, vergi aslından yüzde 30 indirim yapılmalı.

– 7143 sayılı kanun kapsamında imar barışı ve matrah artırımı hükümlerinden faydalanmış ancak taksitlerini ödeyemediği için hakları kaybolmuş olanlara, ödeyemedikleri borçlarının tamamını bir defada kapatmaları şartıyla yeni bir hak tanınmalıdır.