Bilim

Sonunda başardılar! Uzaydan Dünya’ya güneş enerjisi transferi yapıldı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede temiz enerjinin önemi giderek artıyor. Bu bağlamda, Güneş enerjisi özellikle dikkate değer bir kaynak haline geliyor. Son olarak ABD’de gerçekleştirilen bir çalışma, uzaydan Dünya’ya enerji transferinin mümkün olduğunu gösterdi.

Bir yıllık bir deneyin sonucunda uzaydan Güneş enerjisi toplamanın ve kablosuz olarak Dünya’ya iletebilmenin mümkün olduğu kanıtlandı. Bu, uzaydan Dünya’ya yenilenebilir enerji kaynaklarının gönderilebileceğini gösteren önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Güneş panelleri uzaya götürüldü

Caltech tarafından yürütülen SSPD-1 görevi, uzay tabanlı Güneş enerjisi üretimi ve iletimi için kritik teknolojilerin test edilmesini sağladı. Araştırmacılar, bu amaç doğrultusunda bir Güneş paneli tasarlayarak uzaya gönderdiler. Uzayda toplanan Güneş enerjisi, mikrodalga teknolojisiyle Dünya’ya iletilmeyi başardı. Ancak bu aşamada enerjinin sadece 1.8 kilowatt’lık bir miktar olduğunu belirtmek önemlidir, yani bu enerji sadece bir su ısıtıcısını çalıştırmak için yeterlidir.

Caltech Başkanı Thomas Rosenbaum, bu deneyin Güneş enerjisinin uzayda geleceği için önemli bir adım olduğunu vurgularken, bu teknolojinin ticari olarak kullanıma sunulabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi ve radyasyona karşı dayanıklılığın artırılması gerektiğini belirtti.

SSPD-1 ayrıca gece veya hava koşulları gibi kısıtlamalardan bağımsız olarak enerji üretimini sağlayarak uzayda Güneş enerjisi çiftliklerinin kurulmasına yönelik önceki araştırmaları doğrulamış oldu.