Kamu

Marmara Üniversitesi çeşitli kadrolarda personel alacak: En az lise mezunları başvurabilir!

Marmara Üniversitesi çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek. En az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler.

Marmara Üniversitesi diğer sağlık personeli, destek personeli kadrolarında alımlar yapacak. En az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. Şartları sağlayan adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.


GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvurularda 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.