Kamu

Bankalarda hesabı olan herkes için geçerli: Bunu yapmazsanız devlet unuttuğunuz paranıza el koyacak!

Milyonlarca kişi bankacılık hizmetlerinden faydalanıyor. Vatandaşlar birikimlerini yastık altında tutmak yerine bankalarda tutuyorlar. Ancak kimi zaman açılan banka hesapları unutulabiliyor. Bankalarda hesabı olan ancak 10 yıl içerisinde hiçbir işlem yapmayanların parası ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği/ Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devrediliyor.

Mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar için bankalar bazen zaman aşımı uyarısında bulunuyorlar. Yapılan açıklamalarda, 10 yıl içerisinde hiçbir işlem yapmayanların parası Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği/ Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredildiği biliyor. Bu nedenle kamu ve özel bankalarda hesabı bulunan ancak uzun süre hiç işlem yapmayanların hesabın bulunduğu banka şubesine başvuruda bulunması gerekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Zaman Aşımı Açıklamaları:

Mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar ne zaman zamanaşımına uğrar?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zamanaşımına uğrar.

Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi küçüğün ergin olduğu tarihte, vadeli hesaplarda zamanaşımı süresi vade bitiminde işlemeye başlar.

Kiralık kasalardaki kıymetlerde ve üzerinde bloke bulunan hesaplarda zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 9 uncu maddesi uyarınca, kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasa kira bedelinin en son tahsil edildiği ya da kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.

Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda ise zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.