Ege Haberleriİzmir HaberleriKamu

İzmir Bakırçay Üniversitesi büro personeli alacak!

İzmir Bakırçay Üniversitesi büro personeli kadrosunda personel alımı yapacak. Alımlar için başvuru yapacak olan adayda aranılan nitelikler açıklandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi büro personeli alımı yapacak. 20 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan ilan için adayların 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuru Şartları:


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan en az 60 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
5- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8- Yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
10- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
8- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
9- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)