İzmir HaberleriPersonel Alımı

Büro personeli, destek personeli ve güvenlik görevlisi alınacak: İzmir için duyuruldu!

İzmir’de iş arayan vatandaşlar için yeni ilanlar yayınlanıyor. Son olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların büro personeli, destek personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleştirileceği açıklandı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi farklı kadrolarda personel alımı yapacak. Kadrolar için belirlenmiş şartlarını taşıyanlar başvurularını 28 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

Özel Şartlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

1) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

2) Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.

3) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

4) Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5) Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak

6) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli

1) Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 13/10/2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28/10/2021 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
7- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
8- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)