Sağlık

Bakan Koca uyardı: Gevşeyemeyiz, hazırlıklı olmalıyız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı etkili bir strateji ile mücadele ettiklerini ifade ederek, "Pandemi henüz bitmemiş oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız" diyerek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı etkili bir strateji ile mücadele ettiklerini ifade ederek, “Pandemi henüz bitmemiş oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız” diyerek uyarılarda bulundu.

Fahrettin Koca, 9’uncu Sağlık Zirvesinin açılışına video konferans katıldı. Bir konuşma yapan Bakan Koca, özel sağlık kuruluşlarının Koronavirüs hastalarına kapılarını açtığını ifade ederken pandeminin devam ettiği uyarısında bulundu ve “Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz.” dedi. Koca, sağlık turizminin de önemine değindi.

Bakan Koca, konuşmasından satırbaşları:

“Özel sektörün de bu mücadeleye istekli olarak katılması pandemiye karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıyla devam ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Anayasamızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayrım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmeleri ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir.”

“HER KRİZ İÇİNDE FIRSATLAR BARINDIRIR”

“Devletin görevi bu hedefi gerçekleştirecek planlama ile sağlık kuruluşlarımızın hizmet vermesini temin etmek ve onları denetlemektir. Her kriz içinde fırsatlar barındırır. Pandemi de bu ortak çalışma kültürün çalışması adına hem devlet hem özel sektör tarafında fırsat sunmuştur. Ortak iş yapabilme sayesinde ülkemiz tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağlamış, kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olmuştur. İhtiyaç duyduğu ventilatör gibi cihazları kısa sürede üretebilecek bilgi, tesis imkanına sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur. Hızla üretime geçerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörümüz bizim için iftihar vesilesi olmuştur.”

“PANDEMİ BİTMEMİŞ, TEHDİT ORTADAN KALKMAMIŞTIR”

“Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini, gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisine mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tutum gösterdi. Bakanlığımız da pandemi ile mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu.”

“SAĞLIK TURİZMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

“Ülkemizde 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki oranı yüzde 4,4. 2019 rakamları ise kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirlerin artırılmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz. Pandemi dönemi bize bu alanda fırsat kapısını daha da aralamıştır. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayış üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahibiz.”