Kamu

165 cm’den uzun boylu olanlar: İlan verildi, alım yapılacak!

Bu sene içerisinde iş arayışında olan vatandaşları ilgilendiriyor. Çeşitli kadrolarda personel alımı için ilan verildi. Söz konusu kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde başvurularını yapabilecekler.

Marmara Üniversitesi büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker kadrolarında personel alımı yapacak. Bu kapsamda verilen ilanda koruma ve güvenlik görevlisi olarak başvuru yapmak isteyenlerin en az 165 cm boya sahip olması gerekiyor.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Başvurular ile ilgili detaylar

İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.