Ekonomi

Ziraat Bankası müşterileri için duyurdu: Eğer isminiz bu listedeyse 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor!

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğine göre, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde hesabı zaman aşımına uğruyor. Bu nedenle Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden açıklamada bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bulunuyorsanız, 15 Haziran 2021 tarihine kadar bankaya başvuruda bulunmanız gerekiyor.

Türkiye’de milyonlarca banka müşterisi bulunuyor. Müşteriler zaman zaman banka hesaplarını unutabiliyor. 10 yıl içerisinde hiçbir işlem yapılmayan hesaplar ise zamanaşımına uğruyor ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydediyor. Bu durum nedeniyle Ziraat Bankası müşterilerini uyardı. Banka zamanaşımına uğrayan hesap sahiplerinin 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek için Zamanaşımına uğrayan hesapları görebilmek içintıklayınız !