Gündem

YSK yazılı açıklama yaptı! "Hakimlerin verdikleri kararlar kişisel hedef olarak gösterilemez"

YSK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin TBMM’de partisinin grup toplantısındaki eleştirileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yetki, görev ve sorumluluğunu Anayasa’dan alan YSK’nın; Anayasa ve kanunlar ile bunlara uygun olarak düzenlediği genelgelerle, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin düzen içinde ve dürüstlükle yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yaptığına işaret edilerek, “Kurulumuz, söz konusu seçimlerin sonucunda olağan veya olağanüstü itiraz süreçleri ile önüne gelen yüzlerce dosyayı inceleyip, Anayasa ve kanunlara uygun olarak karara bağlayıp, neticelendirmiştir. Bu süreçte itiraz mercii olarak yargılama faaliyetinde bulunduğundan, eleştiri sınırlarını aşan açıklama ve beyanlara cevap vermemiştir” denildi.

“YUHALATMIŞ VE HEDEF GÖSTERMİŞTİR”

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki eleştirilerine vurgu yapılarak, “Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline dair kararın açıklanmasından sonra, 7 Mayıs 2019 Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin çatısı altında yaptığı açıklamada; Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalatmış ve hedef göstermiştir. Anayasa ve Kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz.” denildi.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

YSK kararlarının da bütün Yüksek Mahkeme Kararları gibi tartışılıp, eleştirilebileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hukuki çerçevedeki bu tartışma ve eleştiriler hukuka katkı sağlayacağı için yararlıdır. Ancak hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Bu itibarla, tahammül sınırlarını aşan, içeriği kişilik haklarına açıkça saldırı ve suç oluşturan, kişileri hedef gösteren, kurumları ve seçim sistemini itibarsızlaştırma amacı güden ve bu surette vatandaşların adalete ve demokrasiye olan inancını sarsan itham ve söylemlerden, sorumlu her vatandaş gibi kaçınılması gerekir. Anayasa’nın 79’uncu maddesine göre, Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilen meslek mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu; geçmişte olduğu gibi bugün de seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.” 

Bir yanıt yazın