Ekonomi

Yoksulluk Sınırı Nasıl Belirlenir?

Kimlerin yoksul olduğu nasıl tanımlandığına bağlıdır. Açlık sınırı tespit edilerek belirlenir. Yaşanılan ülkenin ekonomik durumuna bağlı tanımlanır. Yoksul olma durumunu iki kategori altında ele alınır. Yoksulluk, sorun olarak devlet politikasında yer alır. Literatürde , mutlak, göreli, insani yoksulluk olarak ayrılmaktadır.

Yoksulluk Sınırı Kriterleri Nelerdir?

2 kategori olarak belirlenir.

  • Emek gücünü kullanabilme potansiyelinden yoksun olanlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, hastalar yer almaktadır.
  • Emek gücünü kullanabilme potansiyeline sahip olan, işsizler, düşük gelirliler ve ev kadınları yer almaktadır.

Yoksulluk Sosyal Yardımı Nedir?

Sosyal yardım alan kişiler yapay sermaye açısından muhtaç olmaları gerekmektedir. İş piyasasın da çalışma şartlarına uygun niteliklere sahip olmayan kişilere sağlanmaktadır. Özellikle ,sivil toplum ve kamu kuruluşlarınca tespit edilen yoksulluk sınırı üzerinden destek sağlanmaktadır. Sosyal hizmet bu alanda devreye girmektedir. Yaşamlarının temel süreçlerini gerçekleştiremeyen bireylere sosyal hizmet açısından yiyecek, giyecek , barınma gibi yardımlar yapılmaktadır.

Yoksulluk Sorunu Çözümleri Nelerdir?

Yoksulluk sorunun çözümünde politika belirlenmesi sosyal devlet anlayışı için devletçe önemli bir sorumluluktur. Özellikle sivil toplum kuruluşları yoksulluk sınırı ile ilgili iyi niyetli çalışmalar yapmaktadır. Yoksulluk sınırı, boyutlandırma ve tespit sorunu nedeni ile kuruluşların kişilerin azınlığına destek olmasına sebebiyet vermektedir. Sosyal hizmet adına daha fazla istihdam ve departman açılması sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır.
Yoksulluk Maaşını Almak İçin Kriterler Nelerdir?

  • Engeli %40 sınırında veya geçen 18 yaşının üstünde bireyler
  • Annesi ya da babasını kaybetmiş kişiler
  • 18 yaşından küçük çocuğu olan aileler
  • Aylığı olmayan insanlar
  • Mal varlığının olup olmaması , evlilik, bekarlık maaşları alma durumunu etkilemektedir.

Yoksulluk Maaşı Nasıl Alınır? Ne kadar?

Yoksul olduğunuzu belirleyen kâğıt, yaşanılan yerin muhtarlığından alınmaktadır. Eğer geçerli şartlar kişiye uygunsa, başvuru Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuru, posta ile ya da yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilebilir. Doldurulan form ile yoksulluk sınırını belirlenir. Fakirlik başvurusu değerlendirildikten sonra PTT ve ziraat bankasından maaş alınabilir. 2020 yılı için üst sınır 914,49 TL olarak belirlenmiştir.