Ekonomi

Yeni gelir kapısı açıldı: Devlet bundan getirene tanesi 12,5 lira ödeme yapacak!

Bu sene gelirini arttırmak isteyenleri ilgilendiriyor. Devlet bundan getirene tanesi 12,5 lira ödeme yapacak. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Karar bu sene Resmi Gazete’de de yayımlandı.

5 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete karara göre, devlet balon balığı destekleme ödeme miktarını arttırdı. Söz konusu karara göre, lagocephalus sceleratus türü için ödemeler 12,5 TL olarak gerçekleştirilecek.

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1- 3/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılıyor
Balon balığı destekleme ödemeleri vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığı ile yapılıyor. Destekleme ödemesinden faydalanmak için vücudu yerine balığın kuyruğunu getirmek yeterli oluyor.

Lagocephalus sceleratus zararlı mı?

Lagocephalus sceleratus balığı balık ağlarını ve oltalarını tahrip ederek balıkçılar için ekonomik kayba neden olurken, insan sağlığı için de zararlı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle devlet balık üreticilerine bu balık türü için destekleme ödemeleri gerçekleştiriyor. Balon balıklarında avlanması ve karaya çıkartılması izne tabi olarak uygulama bulunuyor.