Gündem

Yargıtay’dan Facebook ve Whatsapp yazışmaları hakkında emsal karar!

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Facebook ve Whatsapp yazışmaları hakkında emsal niteliğinde bir karar verdi. Karara göre alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde sayılacak. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Mahkeme, alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde sayıldı.

Davalı avukatın söz konusu davanın ilk duruşmasına dahi girmeden azledildiğini, talep edilen avukatlık ücretinin fahiş olduğunu, davalının talimatı üzerine belirlediği kişilere avukatlık ücreti olarak bir kısım ödemenin yapıldığını, bu hususun taraflar arasındaki yazışmalarla sabit olduğunu kaydetti.

Takip dosyasına konu borçtan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi.

Davalı avukatı; davanın reddini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

MAİL YAZIŞMALARI DA BELGE OLARAK KABUL EDİLDİ

Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında; şu ifadelere yer verildi:

“Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK’ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Yasada; ‘Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.’ yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu