Gündem

Yargıtay kararını verdi; trafik kazasında değer kaybı artık farklı hesaplanacak! “Sigorta şirketleri, yandı!” İşte emsal niteliğinde o karar…

Trafik kazası geçiren vatandaşlar arasında sık sık anlaşmazlığa neden olan maddi hasarlara bir yenisi daha eklendi. Karşı tarafın yüzde 100 kusurlu olduğu bir kaza geçiren vatandaş, bu anlaşmazlığı mahkemeye taşıyınca Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nden emsal niteliği taşıyacak bir karar geldi.

ADALET BAKANLIĞI, KARARIN BOZULMASINI TALEP ETTİ

Maddi hasarlı trafik kazası geçiren kazazede vatandaş, aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle yüzde yüz kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine dava açtı. Dava aracılığıyla, “fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçtaki değer kaybının temerrüt tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalıdan tahsilini” talep eden kazazede, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Ancak, mahkeme davayı reddetti. Bunun üzerine devreye giren Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep edince Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davanın kabulüne karar verdi.

MAHKEME, EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR İMZA ATTI

Trafik kazası yapanlar için emsal oluşturabilecek olan karar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nden geldi. Kararı kamuoyu ile paylaşan yetkili kurumlar, kaza ile ilgili; “Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir” ifadelerini kullandı. Özetle; emsal karar sonrası kazalarda, “araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark” göz önüne alınması sağlanmış olacak.