Kamu

Yargıtay Başkanlığı ilkokul ve lise mezunu 279 personel alımı için ilan verdi!

Yargıtay Başkanlığı ilkokul ve lise mezunu 279 personel alımı için ilan verdi. Söz konusu ilanda alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar bugün itibariyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yargıtay Başkanlığı İŞKUR üzerinden 279 personel alımı yapacak. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek. Alımlar aşçı, garson, temizlik görevlisi, bahçıvan kadrolarında yapılacak. İlandaki şartları taşıyan adaylar 7 Haziran ile 11 Haziran tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Başvurular nasıl yapılacak?

Şartları uyan adaylar, başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.