Ekonomi

Yapı Kredi Bankası’nda hesabı olanlara duyuru yapıldı: Adınız soyadınız burada yazıyorsa…

Yapı Kredi Bankası’nda hesabı olan vatandaşları ilgilendiriyor. Banka yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Bankasında YTM’ye devredilmek üzere 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar listesi açıklandı. Hesabı olan vatandaşlar yapacakları sorgulama ile listede bilgilerinin bulunup bulunmadığını öğrenebilirler.

Yapı Kredi Bankası hesap sahibi vatandaşlar için zaman aşımı duyurusunda bulundu. Banka internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar listesinin açıklandığını bildirdi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83. Maddesine göre; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.

Bankamızda 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar listesine zamanaşımı sorgulama ekranından ulaşılabilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde söz konusu kıymetler ilgili yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi hesaplarına devredilecektir.

Sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşlar listede yer alıp almadıkları Yapı Kredi Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapacakları sorgulama ile öğrenebilirler. Bu kapsamda yayınlanan formda sadece ad ve soyad ile güvenlik kodu girilerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.