Kamu

Yangın sigortası şartları nelerdir? Yangın sigortası nelerdi kapsar?

Evi yanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yangın sigortası yaptırılıyor. Peki, yangın sigortası şartları nelerdir? Yangın sigortası bedeli neleri kapsar? Yangın sigortası hakkında merak edilenlerin cevabı

Ev sahibi olan vatandaşı olan pek çok vatandaş yaşayacakları olumsuzluklara karşı yangın sigortasını araştırıyorlar. egehaber.comBu nedenle yangın sigortası için genel koşulların neler olduğunu, sigorta bedelinin neleri kapsadığını, sigorta teminatı dışında kalma ve riziko şartlarını, sigortacının görevlerini, prim ödemesinin yapılma koşullarını okuyucularımız için araştırdık.

Yangın Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Yangın sigortasının genel koşulları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından 1 Ocak 1993’te yürürlüğe giren şartname ile belirlenmiştir.egehaber.com Yangın sigortası genel şartları şu şekilde belirtilmektedir:

Yangın sonucu sigortalı mallarda zarar meydana gelmesi,
Yıldırım ya da patlamalar sonucu çıkan dumanın oluşturduğu maddi zararlar,
Yangında çıkan buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan zarar oluşturması.

Yukarıdaki durumlarda sigortalı gerekli yükümlülükleri sağlarsa zararın bedeli şirketten temin edilebilmektedir.

Yangın Sigortası Bedelinin Kapsamı

Yangın sigorta tazminatının kapsamı taşınmaz ve taşınır mallar üzerinden incelenmektedir. egehaber.comTaşınmaz mallar için yangın sigortası kapsamı şu şekildedir:

Binaların içindeki ve üzerindeki eklentiler, merdivenler, depo, istinat duvarı vb. yerler,
Bahçe duvarları, bina dışındaki heykel, havuz vb. yapılar.

Taşınır mallar için yangın sigortası kapsamı şu şekildedir:

Sigortalı olarak gruplandırılan maddeler,
Tek sigorta bedeli içerisine dâhil edilen her şey,
Sözleşmede belirtilmezse sigortalı ile yaşayanlara ait mallar.

Sigorta bedelinin tespiti yapılırken arsa değerinin bir önemi bulunmamaktadır.

Yangın Sigortası Teminatı Dışında Kalma Şartları

Yangın sigortasında teminat dışı kalma koşulları şu şekilde belirtilmektedir:

Nükleer etkenlerden ötürü zarar meydana gelmesi,
Sigortalı mallarda kendi kusurundan kaynaklı hasar oluşması,
Yangın çıkmadan elektrikli cihazlarda kısa devre gibi hallerden oluşan zararlar,
İhtilal, iç savaş, isyan gibi durumlar sonucu oluşan hasarlar.

Yangın Sigortası Riziko Durumunda Şartlar

Yangın sigortasında riziko halinde koşullar şu şekilde belirtilmektedir:

Riziko halinden itibaren şirkete bildirim için 5 iş günü süre bulunmaktadır.
Olabileceklere karşı önceden gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Sigortacının zarar gören yerlerle ilgili işlem yapmasına izin verilmesi gerekmektedir.
Hasar oluşan yerlerde mümkün olduğunca değişiklik yapılmamalıdır.
Rizikonun nedeni yazılı olarak detaylıca şirkete açıklanmalıdır.
Hasar miktarı hakkında sigorta şirketi yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
Sigortalanan mallar üzerinde başka sigorta bulunuyorsa şirkete bildirilmelidir.

Yangın Sigortası Riziko Durumunda Sigortacı Görevleri

Yangın sigortasında riziko halinde sigortacının yükümlülükleri şu şekildedir:

Hasar durumunda sigortacılar zarar gören yerlere girmeye ve incelemeye yetkili olmaktadır.
Zarar miktarını gösteren evraklar sigortacıya teslim edildikten sonra 1 ay içerisinde sigortalıya geri dönüş yapılması gerekmektedir.

Yangın Sigortası Tazminat Şartları

Yangın sigortasında tazminat koşulları şunlardır:

Bütün eşya ve mallar için tek bedel belirlenirse sigorta o bedeli ödemektedir.
Yangın sigortası genel şartlar kapsamındaki sigortalı şeyler madde ve gruplar halindeyse tazminat sınırı ona göre belirlenmektedir.
Sigortalı eşyalarda birden fazla sigorta varsa gerekli incelemelerden sonra sigortacı kendi payına düşeni ödemektedir.
Riziko halinde ekstra olarak nakliye poliçesi bulunuyorsa öncelik nakliyat sigortacısının olmaktadır.

Yangın Sigortası Prim Ödemesi Şartları

Yangın sigortası için prim ödemesinin koşulları şu şekilde belirtilmektedir:

Prim taksitli ya da peşin olarak ödenebilmektedir.
İlk prim taksitinin poliçe imzalandıktan sonra ödenmesi gerekmektedir.
Taksit ödenmezse poliçe işleme alınmamaktadır.
Taksitli ödemelerde ödemeye dair ayrıntılar poliçede yazmaktadır.
Ödemeler zamanında yapılmazsa yaptırımlar Borçlar Kanunu tarafından belirlenmektedir.

Yangın Sigortası Başlangıç ve Bitiş Zamanları

Yangın sigortasının başlama ve bitiş tarihleri yapılan sözleşmede belirtilmektedir. Bitiş ve başlangıç saatlerinin her ikisi de aksi olmadıkça öğlen 12.00 olarak belirlenmiştir.

Yangın Sigortası Birden Çok Olursa Ne Olur?

Birden fazla yangın sigortası yapılması durumunda ilk önce anlaşma yapılan şirkete bildirilmesi gerekmektedir. Yangın sigortası genel şartlar çerçevesinde durumun öğrenildiği tarihten itibaren sigortacının 8 gün fesih hakkı bulunmaktadır.

Kaynak: egehaber.com