Kamu

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Özellikle Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye girişlerinden sonra, işyerlerinde yabancı işçi çalıştırma şartları hakkında daha fazla araştırma yapılmaya başlandı. Yabancı işçi çalıştırmak isteyenler için, gerekli şartların neler olduğunu, başvuru için hangi evrakların istendiğini, sigorta koşulunu, nasıl başvuru yapılacağını, izinsiz yabancı personel çalıştırma cezasının ne kadar olduğunu okuyucularımız için tüm ayrıntıları ile derledik.

Türkiye’de yabancı işçi çalıştırma şartları bulunuyor. Peki, yabancı işçi çalıştırmak için şartlar nelerdir? Yabancı işçi çalıştırma için gerekli evraklar nelerdir?  egehaber.com Yabancı işçi çalıştırma başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte yabancı işçi çalıştırma ile ilgili tüm merak edilenlerin cevapları

Yabancı işçi çalıştırma şartları neler olduğunu, başvuru için hangi evrakların istendiğini, sigorta koşulunu, nasıl başvuru yapılacağını, izinsiz yabancı personel çalıştırma cezasının ne kadar olduğunu tüm ayrıntılarıyla yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Yabancı işçi çalıştırmak için koşulların neler olduğu Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.  egehaber.com Yabancı işçi çalıştırma şartları şu şekilde belirtilmektedir:

Yabancılar için çalışma izninin alınması gerekmektedir.
İşveren tarafından çalışma izni başvurusu gerçekleştirilir.
Sigorta bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
İş yerlerinde 1 yabancı işçi için 5 Türk vatandaşı çalışma zorunluluğu vardır.
Yabancı personelin geliri asgari ücretin altında olmamalıdır.
Çalışma izni almak isteyen firma ortağı yabancıysa sermayenin %20’sini karşılama zorunluluğu bulunmaktadır.
İş yerlerinin izin alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Gerekli Evraklar

Yabancı işçi çalıştırmak için belgeler işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmelidir. İşverenden istenen belgeler şunlardır:

Çalışma İzni Başvuru Formu ( Elektronik başvuruda internetten alınabilmekte, kuruma doğrudan başvuruda kurumdan temin edilebilmektedir.)
Faaliyet Belgesi ( İnternetten başvuruda taranan kar zarar tablosu)
Ticaret Sicil Gazetesi ( Tüzel kişiler için sermaye özelliklerini gösteren belge)
Vekâletname ( Online başvuruda noterden onaylı vekâletname ve iş protokolü )
Vergi Belgesi ( Vergi borcu bulunmadığına dair belge)

Yabancı çalışan için istenen evraklar şunlardır:

Pasaport Örneği ( Yeminli tercüman tarafından çevrilmelidir.)
Mezuniyet Belgesi Kopyası ( Yeminli tercüman tarafından çevrilmelidir.)
İş Sözleşmesi ( İşveren ve çalışan tarafından imzalanan belge)
Çalışma İzni Kartı ( Çalışma izni örneği)
Referans Mektubu ( Şartlara uygunsa referans istenebilir.)
İkametgâh İzin Belgesi ( Minimum 6 ay geçerliliği bulunan oturma izni belgesi)

Yabancı İşçi Çalıştırma Yurtdışı Başvurusu Gerekli Evraklar

Yabancı işçi çalıştırma şartları için yurtdışında belgeler işveren için yukarıda bahsettiğimiz evraklardır. egehaber.com Yabancı personelden istenen belgeler şunlardır:

1 adet fotoğraf,
Pasaport fotokopisi,
İş sözleşmesi,
Çalışma izni başvuru belgesi.

Yabancı İşçi Çalıştırma Sigorta Şartı

Yabancı işçi çalıştırmak için sigorta koşulu incelenmesi gereken durumlar arasındadır. Yabancı personeller 2 şekilde gruplanabilmektedir:

Geçici olarak Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancılar,
Türkiye’de şirkette çalışan yabancılar.

Şirkette işe başlayan yabancıların sigorta konusunda Türk çalışanlardan farkı bulunmamaktadır. Yabancı işçi çalıştırma şartları sağlanırsa kimlik numaraları ve çalışmaya başlama tarihi ile sigorta girişi yapılabilmektedir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Başvuru

Yabancı işçi çalıştırmak için başvuru sistemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir. Yabancı personel çalışacağı iş yeri üzerinden başvuru gerçekleştirmelidir. Alınan izin yalnızca başvuru yapılan iş yeri için geçerli olmaktadır. Başvurular şu şekilde yapılmaktadır:

Yurt İçi Başvurular: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmalıdır.
Yurt Dışı Başvurular: Konsolosluk ve Büyükelçiliklere yapılmalıdır.

Yabancı İşçi Çalıştırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı işçi çalıştırmak için başvuru yapmak yeni yapılan düzenlemelerle elektronik sistem üzerinden mümkündür. Başvurularda elektronik imza yöntemi kullanılmaktadır. Elektronik başvuru özellikleri ve şartları şunlardır:

“Kayıtlı Elektronik Posta” sistemi zorunlu olarak kullanılan sistemdir.
Başvuru sahibinin elektronik sistemde kayıtlı bulunması gerekmektedir.
Yabancı personelin de KEP hesabının oluşturulması zorunludur.
Elektronik başvurudan ikinci aşamada doğrudan başvuru yapmak gerekir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar?

Yabancı işçi çalıştıranlara ceza tutarı 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Ceza tutarları her yıl değişebilmektedir. 2019 yılı için çalışma izni bulunmadan yabancı personel çalıştıranların alacağı ceza 8.821 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı işçi çalıştırma şartları sağlanmadığında yabancı personel için para cezası şu şekildedir:

İşverene bağlı olan personeller için 3.527 TL,
Bağımsız olanlar için 7.057 TL.

Kaynak: egehaber.com