Gündem

Valilik yeni tedbir kararlarını açıkladı: 24 saat boyunca devam edecek!

Corona virüsü vaka sayısı artan iller yeni tedbir kararlarını duyuruyorlar. Sinop Valiliği tarafından açıklanan yeni tedbir kararlarına göre, il genelinde ilçe girişlerinde 24 saat süre boyunca HES kodu sorgulanmaya devam edilecek. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin okul başlangıç ve bitiş saatleri arasında dışarı çıkmaları yasaklandı.

Sinop Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile ilde uygulanacak yeni corona virüsü tedbir kararlarını duyurdu.

İlde uygulanacak yeni tedbir kararları:

1. İlimiz genelindeki cenaze namazlarının cenazenin defnedileceği mezarlıkta kılınmasına, din görevlilerinin cenazeye katılımın 30 kişi ile sınırlı olması konusunda hassasiyet göstermesine, gerek cenaze namazı gerek defin gerekse taziye esnasında mesafe, maske, temizlik kurallarına uyulmasının din görevlisince takip edilmesine, defin öncesi belediye/muhtarlıkça cenaze ve cenazenin defnedileceği mezarlık bilgisinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, kolluk kuvvetlerince katılımcılara HES kodu sorgulaması yapılması ve alınan tedbirlere uygun hareket edilmesinin sağlanmasına, bulaş riskini artıracağından cenaze sonrası evlerde taziye yapılmaması ile ilgili daha önce İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

2. İlimiz genelinde dolmuş ve otobüs duraklarında, özellikle mesai giriş/çıkış ve öğle arası gibi yoğun saatlerde, kolluk kuvvetlerince durakta bekleyenlere HES sorgulaması yapılmasına,

3. İlimiz genelinde ilçeler arası taşımacılık yapan toplu taşıma araçlarının yolda trafik ekiplerince durdurularak rastgele seçilecek yolculardan HES sorgulaması yapılmasına, ihlal tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılmasına,

4. İlimiz genelinde taksi, öğrenci/işçi/personel servisi, dolmuş, otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapılan tüm araçlarda, yolcuların araca binerken el dezenfektanı kullanmalarının sağlanmasına, tüm yolcuların ve şoförün maske takmasına ve şoförün bu sürecin takibinden ve gerekli tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumlu olmasına, bu hususta Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından oluşturulacak ekiplerce takiplerin yapılmasına,

Çok sayıda işçi çalıştıran işletmeler denetlenecek

5. İlçelerimizde bulaştırıcılık riski yüksek vakaların tespit edilmesi durumunda İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı alınmak suretiyle vakanın yaşadığı konutun karantina altına alınmasına, bina içi temasın önlenemeyeceğinin düşünülmesi durumunda binanın karantina altına alınmasına,

6. İlimiz genelinde karantina kararı alınan konut veya binanın kapısına kolluk kuvvetlerince binanın/konutun karantina ya alındığına dair duyurunun asılmasına, karantina bitiminde duyurunun yine kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına,

7. Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, ilçelerde de İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli kontrol ve denetimleri yapmak üzere, Kaymakamlıklarca ekiplerin oluşturulmasına,

8. İlimiz genelinde Covid-19 salgını açısından bulaşmayı artıracak taziye, gün/doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmamasına yönelik kurum ve kuruluşlarca kitle iletişim araçları da kullanılarak farkındalık artırıcı pavlasımlar yapılmasına. Aynı hususta Muhtarlar. Apartman/Site yöneticilerinin kendi sorumluluk alanlarında uyarıcı/bilgilendirici faaliyetlerde bulunmalarına,

9. İlimiz genelinde ev içi bulaşın artmasına sebep olan misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlerin yapılmamasına yönelik, muhtarların, apartman/site yöneticilerinin, sosyal medya gibi platformlardan bilgilendirici faaliyetlerde bulunmalarına,

10. İlimiz genelinde kolluk kuvvetlerimizce, özellikle kısıtlama saatlerinde, kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına,

Marketlerde sosyal mesafe için gerekli tedbirler alınacak

11.İlimiz genelinde ki tüm Belediyelerimizce, billboardlara ev içi bulaşın engellenmesi işim-afişler asılmasına,

12. İlimiz genelinde vardiyalı çalışma sistemi ile çok sayıda işçi çalıştırılan işyerlerinde vardiyalar arasında 1 saat boşluk bırakılacak şekilde çalışma saatlerinin düzenlenmesine, bırakılan bu boşlukta işyerinin havalandırılması ve dezenfekte edilmesine,

13. İlimiz genelindeki marketlerde, kasalarda ödeme sırasında sosyal mesafenin sağlanması için gerekli tedbirler alınarak takibinin market yönetimince yapılmasına, ihlal tespit edilmesi durumunda işletme ve ihlal edenlere yönelik gerekli işlemlerin yapılmasına,

14. İlimiz genelinde İlçe girişlerinde 24 saat süre boyunca HES kodu sorgulanmaya devam edilmesine,
15. İlimiz genelinde okulların ve pansiyonların milli eğitim müdürlüğü tarafından kurulacak ekiplerce pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine, bu amaçla her okulun haftada en az bir kez denetlenmesine, denetimlerin ve tespitlerin kayıt altına alınarak eksikliklerin giderilmesine yönelik takip edilmesine,

16. İlimiz genelinde öğrencilerin okulun başlangıç ve bitişi arasındaki sürede okul dışına çıkarılmamasına, gerekli tedbirlerin okul müdürlerince alınmasına,

17. İlimiz genelindeki tüm resmi kurum ve kuruluşlarda belirlenecek bir görevli tarafından, kuruma/kuruluşa giren herkese el dezenfektanı uygulanmasının sağlanmasına, maske kontrolü yapılmasına, HES kodu kontrollerinin yapılmaya devam edilmesine ve her gün mesai bitiminde kurumların dezenfekte edilmesine,

18. İlimiz genelinde tüm iş yeri ve binaların önünde/girişinde, iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa/kümelenmeye sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından gerekli uyarıcı/bilgilendirici faaliyetlerde bulunulmasına,

Vaka ile aynı evde yaşayanlar izolasyona alınacak

19. Sosyal mesafe konusunda yaşanan aksaklıları önlemek için İlimiz genelinde faaliyet gösteren işletmelerin cadde ve sokaklarda yol kenarı, kaldırım, dükkân önü vb. yerlere masa, sandalye, tabure, sehpa, bank vb. koymalarının engellenmesine, koyulanların ise işletme sahibince kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde Belediye Başkanlıklarınca kaldırılmasının sağlanmasına,

20. İlimiz genelinde hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıkların salgının yayılımına önemli etkisi olduğu için bu tarz hareketlerden kaçınılmasına yönelik, sorumlu oldukları alanlarda muhtarların gerekli uyarıcı/bilgilendirici faaliyetlerde bulunmalarına,

21. İlimiz genelinde filyasyon ekiplerince vaka ile aynı hanede yasadığı tespit edilen kişilerin izolasyona alınmasına,

22. İlimiz genelinde filyasyon ekiplerine temaslı bilgilerini eksik ya da yanlış bildirdiği tespit edilen kişiler hakkında kolluk kuvvetlerince cezai müeyyide uygulanmasına devam edilmesine,

23. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,

b. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak başlıklı 195. Maddesinden yer alan “*…yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

c. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Oy birliği ile arar verilmiştir.