Gündem

Valilik açıkladı: Yeni corona virüsü yasakları geldi!

Ankara’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni corona virüsü yasakları geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

Türkiye’de corona virüsü vaka sayısında artışlar nedeniyle il bazında yeni yasak kararları alınıyor. Bu kapsamda Ankara Valiliği tarafından corona virüsü nedeniyle alınan yeni tedbir kararları açıklandı. Buna göre; gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı. Ayrıca düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine, karar verildi.

İşte Valilik tarafından açıklanan yeni tedbir kararları:

Bu çerçevede İlimizde;

A) 1-Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

a)Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

b)Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

c)Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

ç)Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek ¬içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

d)Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3- Düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunmalarına, başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan (zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Kararla düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda alınan Kurulumuz Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

B) Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek¬içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi.