Kamu

Vakıfbank’ta parası hesabı olanlar dikkat: Yapmayan parasını kaybeder!

Vakıfbank’ta parası ve hesabı bulunanları ilgilendiren açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları ile mevduat hesaplarına yer verildi. Müşteriler listelere banka tarafından açılan ekrandan erişim sağlayabilirler.

Vakıfbank yaptığı yazılı açıklama ile zaman aşımı duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 83. Maddesine göre; yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye gelir kaydedilir.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 25. Maddesi uyarınca; bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir. İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zaman aşımına uğrayacağı tarihlere yer verilir.

Ekli listelerde ad/unvan ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerince son başvuru tarihine kadar geçerli kimlik belgesi ile her hangi bir Bankamız şubesine müracaat edilmemesi halinde hesaplardaki her türlü emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

 

Zaman aşımı listelerine nasıl ulaşılır?

Zaman aşımı listesinde olup olmadığını görmek isteyenler, https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/GunlukFinans/SubesizBankacilik/ZamanAsimiListesiYatirim.aspx?yil=2022 adresi üzerinden önbildirim sorgulayabilirler. Bunun için sayfadaki forma ad soyad- ve T.C. Kimlik/Vergi Kimlik Numarası bilgilerini girmek gerekiyor.