EkonomiKamu

Vakıfbank duyurdu: 15 Haziran’a kadar şubelere başvuru yapmazsanız paranızı kaybedersiniz!

Türkiye’de milyonlarca kişi bankacılık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Ancak bir çok kişi banka hesaplarına sahip olduklarını unutabiliyorlar. Bu nedenle Vakıfbank resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamada, zamanaşımı listesinde ismi veya hesap bilgisi bulunan müşterilerin 15 Haziran tarihine kadar şubelere başvuruda bulunması gerektiği ifade edildi.

Türkiye’de banka hesap sahipleri 10 yıl içerisinde hiçbir işlem yapmazlar ise hesapları zamanaşımına uğruyor. Zamanaşımına uğrayan hesaplardaki mevduaat bakiyeleri ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor. Bu kapsamda müşterileri için açıklama yapan Vakıfbank, zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini söyledi.

Vakıfbank tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer verildi:

Müşterilerimize Yönelik Duyuru

Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Diğer taraftan, ilgili kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmeleri gerekmektedir.

Zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

2021 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Mevduat Hesaplarını görmek için tıklayın