Ekonomi

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası için yeni dönem: 31 Ekim tarihinde açıklanacak!

9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğe göre, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının yılsonuna ilişkin olarak gönderdikleri veriler, her yıl en geç 31 Ekim itibarıyla yayımlanacak kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak.

Kamu kurumlarında şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılması için yeni bir tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, “Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmeleri faaliyet raporlarını kurumsal yönetim ilkeleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlayarak Mayıs ayının sonuna kadar internet sitelerinde yayımlar.” İfadeleri kullanıldı.

Belirlenen iş takvimine uygun zamanda Bakanlığa gönderilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere göre kamu bankaları da tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları bilanço, gelir, sermaye bilgileri, yatırım ve finansman gerçekleşme gibi mali tablolar ile personel ve yönetici profili, istihdam maliyetleri ve sözleşmeli personel gibi mali olmayan tabloları belirlenen iş takvimine uygun olarak zamanda bakanlığa gönderecekler.

Kamu kurumlarının yıl sonuna kadar göndermiş olduğu veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl en geç 31 Ekim itibarıyla yayımlanacak kamu işletmeleri raporuyla kamuoyuna duyurulacak. Raporların yayımlanmasından ise kamu işletmelerinin genel müdürleri, müdürleri veya başkanları sorumlu olacak.

Kamu bankaları

Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Vakıflar Bankası
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Türkiye Emlak Katılım Bankası
Türkiye İhracat Kredi Bankası
İller Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası