Kamu

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı!

TUBİTAK, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü KPSS şartsız personel alımı gerçekleştirecek. Araştırmacı pozisyonları için alım yapacak olan kurum, başvuruların en geç 12 Haziran 2020’ye kadar kabul edileceğini açıkladı. Peki, TUBİTAK’ta görev almak için başvuru şartları nelerdir?

TUBİTAK, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ‘araştırmacı’ pozisyonunda 15 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartsız alım yapacak olan kurum kadroya seçilenlerin Ankara ilinde göreve başlayacağını açıkladı.

TUBİTAK bünyesinde çalışmak isteyenlerin şu bölümlerden mezun olması gerekiyor:

Fizik, Fizik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektro Optik Sistem Mühendisliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri veya Fizik Mühendisliği, Optik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği veya Astronomi ve Uzay Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Makine veya Makine, Resim ve Konstrüksiyon

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için; aday puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

i) Usta pozisyonu için; adaylar herhangi bir puanlamaya tabi olmayıp geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.uzay.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 12/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; lisans ve alanında yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağırılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (h) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 kadar katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.

g) Usta pozisyonu için; geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

h) Ar-Ge Personeli pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı). • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi). • YÖK Mezun Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için). i) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ön Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi.

Ön Lisans Transkript Belgesi.

Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).

Talep edilen işe ait Eğitim Sertifikası (varsa)

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir)

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

j) Usta pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Meslek Lisesi Diploma veya Çıkış Belgesi.

Meslek Lisesi Not Döküm Belgesi.

İlgili işyeri tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (edevlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.