Aydın HaberleriEge HaberleriEğitimİzmir HaberleriKütahya HaberleriManisa HaberleriMuğla HaberleriUşak Haberleri

Uşak, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya’da çocuğu okula giden vatandaşlar: Yeni karar alındı!

Uşak, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya ve diğer illerde çocuğu okula giden vatandaşları ilgilendiriyor. Yeni karar alındı. Alınan karara göre okullarda yeni dönem başlıyor. Söz konusu kararda sınıf mevcutları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de ‘Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler kullanıldı:

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamaz.”.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.