Kamu

Üniversite Hastanesine en az lise mezunu personel alımları yapılacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hastanede görevlendirilmek üzere en az lise mezunu personel alımı gerçekleştirecek. Farklı kadrolarda görevlendirilecek olan personel alımları için KPSS şartı istenmiyor. Peki, toplamda 71 kişinin istihdamını sağlayacak olan kuruma başvurular ne zaman yapılacak?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hasta bakımı ve temizliği görevlisi, koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri kadrolarında görevlendirmek üzere toplamda 71 kişinin istihdamını sağlayacak. Kamu kurumunda çalışmak isteyen İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecekler. Üniversite tarafından verilen personel alım ilanında son kadrolara son başvuru tarihi 3 Temmuz 2020 olarak açıklandı. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler ise kura yöntemi ile belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak. – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. (atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Asıl adaylardan herhangi bir sebeple işe başlamayan veya gerekli şartları taşımayanların olması halinde noter sırasındaki yedek adaylardan alım yapılacaktır.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İLANLARA BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ.