Kamu

Üniversite en az ilkokul ve lise mezunu olmak üzere 315 personel alımı yapacak!

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Farklı kadrolar için yapılacak alımlar ile birlikte toplamda 315 kişinin istihdamı sağlanacak. Hastanede çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini 29 Haziran 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlayabilirler.

Ankara Üniversitesi İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile 315 kişinin istihdamını sağlayacak. Temizlik görevlisi, hasta bakım elemanı ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapacak olan Üniversite başvurularda KPSS şartı istemiyor. Kadrolara en az ilkokul ve lise mezunu olan vatandaşlar başvurularını en geç 3 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak. 6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.