Gündem

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yolsuzluk endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 86’ncı sırada!

İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün ülkelere göre yaptığı yolsuzluk endeksi verilerini paylaştı. Yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’nin yolsuzluk sıralamasına 180 ülke arasında 86’ıncı olduğunu hatırlatan Oluç, ‘’Neden bu yolsuzluk endeksinde Türkiye bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya?’’ diye sordu. Saruhan Oluç konu hakkında şu açıklamalarda bulundu;

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün yolsuzluk algı endeksi yayınlanıyor, çok uzun yıllardır uluslararası alanda da takip edilen bir endeks. Türkiye, 2020 açıklamasında 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer almış. Şimdi, bu endeksteki sıralama şöyle oluyor: 0 ile 100 puan arasında değerlendiriliyor, 0 yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise yolsuzluğun olmadığı ülke anlamına geliyor. Türkiye’nin puanı 40 yani 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer alıyor.

Türkiye’yle aynı puanı paylaşan ülkelere bakalım; Trinidad Tobago, Doğu Timur, Fas, Burkina Faso. Yani haritada iktidar mensuplarına desek ki “Yerini gösterin bu ülkelerin.” bulamazlar.

Endekse göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında 44 puanla Avrupa Birliği içinde en düşük puanı alan Romanya’nın da gerisinde kalmış vaziyette Türkiye 40 puanla. OECD ülkeleri arasında yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD’ye baktığımızda Türkiye, sondan 3’üncü sırada yer alıyor. Neden bu yolsuzluk endeksinde Türkiye bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya? Çünkü bakın, yolsuzluk endeksinde bu duruma gelmenin nedeni, toplumlar demokrasiden uzaklaştıkça, açıklık ve şeffaflıktan uzaklaştıkça yolsuzlukla mücadele etme kabiliyetleri azalıyor. Hukuk devleti olmaktan, hukukun üstünlüğünden, adaletten uzaklaştıkça yolsuzlukla mücadele etme çapı düşüyor. Dolayısıyla düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün altını oyan iktidarlar, insan haklarını ihlal eden iktidarlar aslında yolsuzlukla mücadele kabiliyetini de ortadan kaldıran iktidarlar oluyorlar ve Türkiye’deki iktidarın da durumu budur.

Son olarak bir noktaya değinmek istiyorum. TÜRK-İŞ ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı, buna göre açlık ve yoksulluk sınırında 2021 Ocak ayı açısından baktığımızda, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı olarak ifade edilen açlık sınırı 2.652 lira olarak belirlendi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları da buna kattığımızda yoksulluk sınırı 8.638 lira oldu 4 kişilik bir aile için. Asgari ücreti hatırlatmak istiyorum: 2.825 lira olarak belirlendi Türkiye’de.

Şimdi, buna baktığımızda işçi ve emekçilerin geniş kesimlerini açlığa ve yoksulluğa milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden bir asgari ücret belirlemesini geçtiğimiz yılın sonunda hep birlikte yaşadık ve bu asgari ücret belirlenirken insanların nasıl yaşayacağı, nasıl geçineceği, insanca yaşamı nasıl sürdüreceği konusunda hiçbir standart göz önünde bulundurulmadı, işçilerin, emekçilerin aileleri hesaba katılmadı ve milyonlarca insan pandemi ve zamlar karşısında savunmasız bırakıldı; bunun da müsebbibi bu iktidardır, bunu da bir kez daha vurgulamış olalım.