Personel Alımı

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacak: Pasaportu olanlar dikkat!

Dışişleri Bakanlığı yeni personel alımlarına ilişkin ilanlar yayınlama devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Pazar Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Kadroya seçilenin sınavla belirleneceği belirtilen ilanda, “Sınav Yeni Pazar/Sırbistan’da düzenlenecek olup, pasaport, vize ve seyahat işlemleri adayların kendi sorumluluklarında olacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Yeni Pazar Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alımı yapacak. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını en geç 1 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Sırpça ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adres, telefon numarası, e-posta adresine özgeçmişte yer verilmelidir),
2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfalarını tek bir doküman halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti
4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf.
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti. Yurtdışındaki okulların denk bölümlerinden mezun olup, başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümünde “Denklik Gösterir Belge” alanına denklik belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Sözkonusu belgelerden E-devlet sisteminden otomatik olarak çıkmayanların aday tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 8 Aralık 2021 mesai bitimine kadar Yeni Pazar Başkonsolosluğu’nda olacak şekilde iletmeleri gerekmektedir.