Ekonomi

Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalansın ve ödenek yıl sonuna kadar devam etsin!

Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yeni normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini duyurdular. 3 Konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin tüm çalışanlara ödenmesi ve normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek, yıl sonuna kadar uygulanması talep edildi.

Corona virüsü salgını kapsamında vatandaşın ve işverenin olumsuz olarak etkilenmemesi için hükümet tarafından kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Türkiye İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kısa çalışma ödeneğini de içeren yeni normalleşme sürecine ilişkin ortak taleplerini açıkladılar. 3 konfederasyonun ortak taleplerinde, kısa çalışma ödeneğinin sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın tüm çalışanlarına ödenmesi ve normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek, yıl sonuna kadar uygulanması yönündeki istekler dile getirildi.

İşte konfederasyonların “yeni normalleşme süreci” için talepleri:

Açıklanan ilk pakette 3 ay süre ile uygulanmasına karar verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla salgının olumsuz etkilerinin süreceği öngörülen yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 yıl sonuna kadar imkân verilmesi,
Kanunda yer alan sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın sadece çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılarak, tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasının sağlanması,
İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,
Ayrıca, böyle zor bir dönemde istihdamını azaltmayıp, koruyan ve toplu iş sözleşmesinin olduğu işletmelerin normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.