Personel Alımı

TÜBİTAK İşyeri Hekimi alım ilanı!

TÜBİTAK BİLGEM tarafından İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere tam süreli İşyeri Hekimi istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve/veya Türk Tabipleri Birliği tarafından onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi ”ne sahip olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
Dahiliye, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve travmatoloji branşlarında uzmanlık yapmış olmak.

İŞ TANIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile Kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak ve denetlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili birimlerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık vermek.
Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından saha denetlemeleri / olay İncelemeleri çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme ihtiyacından kaynaklanan görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve raporlamak.
İş yerindeki sağlık ile ilgili tehlikeleri tanımlamak (Kişisel sağlık maruz kalmaları vb.) ve risk değerlendirmesini yapmak (risk değerlendirme ekibi ile birlikte), Riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak.
İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak işe giriş, periyodik muayeneleri ile mesleki hastalıkların araştırılması vb. çalışmaları planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını kontrol etmek ve takibini yapmak.
İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat ve sağlık açısından) belirlemek ve uygulamak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 28/12/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ