Gündem

TÜBİTAK 51 kişilik personel alımı yapacak! KPSS şartı aranmıyor!

Yayımlanan TÜBİTAK personel alımı ilanında; TÜBİTAK tarafından 51 personel istihdam edileceği duyuruldu. Resmi Gazete‘de yayımlanan ilana göre Bilişim ve Bilgi Güvenliği ileri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya’da görev yapmak üzere 7 AR-GE personeli alınacak.

Ayrıca TÜBİTAK Savunma Sanayii ve Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli alımı yapılacak. Başvuran adaylarda KPSS şartı aranmayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvuruların SAGE Birimi için en geç 26 Aralık tarihine kadar yapılması gereklidir.

TÜBİTAK BİLGEM birimi için ise en geç 02.01.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gereklidir. 

TÜBİTAK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Bir cevap yazın