Gündem

Torba yasa teklifi ile kişisel verilerimiz 25 kuruşa satılacak

TBMM’ye sunulan 80 maddelik torba yasa teklifi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesindeki vergi mükelleflerine ait verilerin kayıt başına en az 25 kuruş karşılığında gerçek kişilere ve şirketlere satılmasına imkan tanıyor.

Yasa teklifine göre, GİB’in elinde bulunan vatandaşlara ve şirketlere ait vergilere ilişkin tüm bilgiler, kamu kurumları dışında üçüncü kişilere ve şirketlere para karşılığında satılabilecek.

25 kuruş katılım payı alınması öngörülüyor

Satış işlemi için kayıt başına en az 25 kuruş katılım payı alınması öngörülüyor. Ancak, başkalarına ait kişisel vergi bilgilerini satın alanlar, mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edemeyecekler.

Torba yasa teklifinde yer alan 15. madde ile Vergi Usul Kanunu’na ek bir madde eklenerek, GİB sisteminde yer alan ve vergi mahremiyetini düzenleyen mevcut madde kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgiler belirleniyor. Bu paylaşım karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına en az 25 kuruştan az olmamak şartıyla katılım payı alınacak.

Katılım payı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek

Katılım payının miktarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı gibi faktörlere bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Katılım payları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak ve ödemeler, GİB tarafından bildirilen ayı izleyen ayın sonuna kadar Maliye’ye yapılacak.