Ekonomi

TOKİ İzmir, Aydın, Muğla, Manisa için 2021’de TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman yapılacak?

2019 yılı Aralık ayında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 100 bin sosyal konut satışı için başvuruları aldı. 2020 yılında ise kuralar çekilerek konut sahipleri belirlendi. Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar ise bu sene 100 bin konut başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. İşte İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve diğer bütün illeri kapsayan projenin detayları…

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar büyün bir merakla 2021’de TOKİ 100 bin konut için başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyorlar. Bu sene de başvuruların ardından Hak Sahibi Belirleme Kurası noter huzurunda yapılacak. 81 ilde yapılacak olan konutlar için başvuruların ne zaman alınacağına dair resmi bir açıklama ise henüz TOKİ tarafından yapılmadı.

TOKİ Başvuru şartları nelerdir?

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK’dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

7. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Geçtiğimiz sene Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T Halk Bankası A.Ş ’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edildi.