Personel Alımı

Temizlik ve Güvenlik Görevlileri! Kamu Kurumu Sınavsız Personel Alacak!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş arayan vatandaşlar için önemli bir duyuruda bulundu. Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 17 personel alımı yapacağını ilan etti. Sınav şartı olmaksızın yapılacak olan personel alımı arasında Mühendis, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve destek personeli gibi alanlar da bulunuyor. Adayların 15 gün içinde başvurularını kabul edecek olan ve KPSS şartı bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi şartları nelerdir? İlana kimler başvuruda bulunabilir?

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için)

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için)

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.