Ekonomi

TEB Bankasında mevduat hesabı bulunanlar dikkat: Kimlik belgesi ile şubelere gitmeniz gerekiyor!

TEB Bankasında mevduat hesabı bulunanlar için bankadan önemli bir duyuru yapıldı. TEB Bankası mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi olanların hesaplarının zaman aşımına uğrayabilmiş olacağını açıkladı. Zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgisi bulunan vatandaşların ise 15 Haziran 2021 tarihine kadar TEB Bankası şubelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Türkiye’de zaman aşımına uğrayan hesaplardaki paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediyor. Bu nedenle TEB Bankası müşterilerine uyarıda bulundu. Banka zaman aşımı listesinde isim ve hesap bilgisi yer alan müşterilerin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerden birine kimlik belgeleri ile başvuruda bulunması gerekiyor.

TEB Bankası tarafından konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.