Ekonomi

Taşeron Kadro Şartları Nelerdir?

Taşeron kadro şartları nelerdir? Taşeron kadrosuna geçiş yapmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekir.  egehaber.com Bu şartların neler olduğunu, taşeron kadrosuna geçiş aşamalarını, taşeron kadroya geçilmesinden sonra elde edilen haklar ve taşeron kadroya girmek için hangi sınavlara girileceği ile ilgili bilgileri hazırladığımız haberimizden detaylı bir şekilde öğrenebilirler.

Taşeron Kadro Şartları Nelerdir?

Taşeron firmada çalışan işçilerin kadroya geçebilmek için aşağıda yer alan şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

Taşeron işçilerinin kadroda yer alabilmesi için çalışılan kurumun yasalar tarafından belirlenen kurumların kapsamında yer alması gerekir.

Kadro geçişleri için belirli bir tarih sınırlaması bulunur. Bu sınırlama işe başlama tarihidir. İşe başlama tarihine göre kadroya geçiş hakkı verilir ya da verilmez.

Taşeron kadrosuna geçebilmek için emekli maaşının olmaması gerekir. Emekli maaşı alanları kadroya geçişleri yapılmaz.

Taşeron kadrosu için yaş sınırlaması da bulunur. 65 yaşının altında olanlar kadrolu olarak çalışmaya devam edebilir. Aksi takdirde belirtilen yaştan büyük olunması halinde kadroya geçiş yapılmaz.

Taşeron işçiler haklarını savunmak amacıyla bazı durumlarda dava açma hakkı elde eder. Fakat taşeron kadrosunda çalışılmak istenmesi halinde bu hakların hepsinden vazgeçilmesi gerekir. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse, taşeron kadrosunda çalışanların bu şekilde herhangi bir dava hakkı bulunmaz.

Taşeron kadrosuna geçebilmek için yazılı ve sözlü olarak iki ayrı sınava tabi tutulur. Bu sınavlarda istenilen puanların alınması durumunda kadroya geçilebilir. Başarısız olanlar taşeron işçi olarak çalışmaya devam eder.

Taşeron Kadrosuna Geçişlerin Açıklanması

Taşeron işçiler yapılan sınav sonucunda kadroya geçer. egehaber.com  Bu sınavların sonuçlarının takip edilebileceği bir takım kurumlar bulunur. Bu kurumlar aşağıda yer alır:

Vatandaşlar İç İşleri Bakanlığı’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar Ulaştırma Bakanlığı’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar SGK’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar Dış İşleri Bakanlığı’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar İŞKUR’un sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

Vatandaşlar Diyanet Başkanlığı’nın sitesinden sınav sonuçlarını takip edebilir.

İŞKUR İle Taşeron Kadroya Geçme

Taşeron kadroya transfer olabilmek için yazılı sınavı geçenler İŞKUR tarafından sözlü sınava tabi tutulur. Bu sınavın da geçilmesi durumunda taşeron işçiler kadro kazanma hakkını elde eder. Kadroya geçenlerin listesi İŞKUR’un resmi internet adresi olan “www.işkur.gov.tr” sitesinden açıklanır. Listenin açıklanması halinde listede yer alan kişilerin kadroya geçiş işlemleri aynı anda yapılır. Süreç ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler illerde bulunan İŞKUR Müdürlükleri’ne müracaat edebilir ya da İŞKUR müşteri hattını arayabilir.

Taşeron Kadroya Geçişte Verilen Para

Taşeron kadrosunda çalışanlara devlet tarafından ek ödemede bulunulur. Açıklanan verilere göre ödemeler 2019 yılında Ocak ayından sonra yapılmaya başlanacak. Ne kadar para verileceği ile ilgili hesaplar yapılır. Bu hesaplamalar yapılırken asgari ücretin miktarı göz önünde bulundurulur. Vatandaşlar yeni yıldan sonra maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarından yapılacak bu ek ödemelerin miktarını öğrenebilir. Bu şekilde paranın yatırılıp yatırılmadığı da banka hesaplarından öğrenilebilir.

Taşeron Kadroya Geçişte Tanınan Haklar

Bazı firmalarda işçilerin çalıştırılıp maaşlarının verilmeme durumu söz konusudur. Bu gibi durumlarda işçiler haklarını aramak için dava sürecine gidebilir. Dava açılmama durumlarında da işçilerin kazandıkları ücretleri alması gerekir. Taşeron kadrosuna geçen işçilerin alması gereken fakat alamadıkları maaşlarının silinme gibi bir durumu söz konusu değildir. İşçilerin alması gereken ücretlerden firmalar kadroya geçişin ardından da sorumludur. Bu konuda yasalarda yer alan düzenlemeler de işçilerin haklarını korumaya yöneliktir. Bu sebepten dolaya kadroya geçen işçiler alacakları para konusunda haklarını bilerek buna göre yol izlemeleri gerekir.

Taşeron Kadroya Geçiş Sınavı

Taşeron olarak çalışıp daha sonra kadroya geçmek isteyenlere sınav uygulanır. Bu sınavlar hem yazılı hem de sözlü bir şekilde gerçekleşir. Kadroya geçebilmek için iki aşamadan da gerekli puanın alınması gerekir. Sınavda hangi konulardan nasıl sorular çıkabileceği ile ilgili kesin bilgiler yoktur. Bunun sebebi, işçilerin çalıştıkları kurumların ya da firmaların sınavlarını kendileri yapmasıdır. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse taşeron kadroya geçmek isteyen işçilere ortak bir sınav uygulanmaz. Bunun yanı sıra sınavda çıkabilecek sorular da yöneticiler tarafından hazırlanır ve düzenlenir. Nerede çalışılıyorsa ya da nerede çalışılmak isteniyorsa, o birimle ilgili sorular da sorulabilir. Sınava girecek adaylar için satın alabilecekleri soru bankaları bulunur. Bu soru kitaplarından sınava benzer ya da sınava yönelik bir şekilde çalışma yöntemi izlenebilir. Sınava girildikten sonra adaylar sınav sonuçlarını online bir şekilde öğrenebilir.

Taşeron Kadro Baraj Puanı

Taşeron işçilerinin kadroya geçişi için belirlenmiş baraj puanı yazılı sınav için 50’dir. Taşeron kadroya geçmek için bu puanı almak yeterli değildir. Bunun yanı sıra kurumlar tarafından yapılan sözlü sınavda da başarılı olunması ve sınavın geçilmesi gerekir. Bunun haricinde sınav puanından memnun olmayanlar için itiraz süreci de bulunur. İtiraz edilebilmesi için tarihlerin takip edilmesi gerekir. İtiraz süreci sonucunda puanların değişmesi mümkün olmakla birlikte aynı puanı alan işçiler de bulunur. İtiraz sürecinin ardından kadroya geçmeye hak kazananların geçiş işlemleri yapılır. Verilen itiraz süresinden sonra itiraz etme hakkı bulunmaz. Bu yüzden itiraz edilmesi için verilen sürenin geçirilmemesi ve hemen itiraz işlemlerinin yapılması gerekir.

Kaynak: egehaber.com