GündemPersonel Alımı

Sütçü İmam Üniversitesi sağlık personeli alım ilanı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 09.12.2020 tarihli Resmi Gazete ’de sağlık personeli alımı için yeni bir ilan yayınladı. İlana göre KSÜ,  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen kadrolara sağlık personeli alımı yapacak. Toplam 65 personel alımı yapılacak olup, başvurular 23 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı için kadrolara göre belirlenmiş başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan personel alım ilanında şu bilgilere yer verildi;

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURADA İSTENEN BELGELER

www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde;
1- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- KPSS Sonuç Belgesi
4- Deneyim Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ve SGK hizmet dökümü)
5- İstenilen alandaki eğitim belgesi
6- İstenilen alandaki sertifika

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Süresinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla KPSS puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 300 1205 (0344) 300 1203 numaradan bilgi alınabilir.