Kamu

Su ve Kanalizasyon İdaresi memur, bilgisayar işletmeni, mühendis alımı yapacak!

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı için ilan verdi. Alımların memur, bilgisayar işletmeni, mühendis alımı konusuna yapılacağı bildirildi. İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS en az 75 puan şartını sağlaması gerekiyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü açıktan atama yoluyla memur alımı yapacağını açıkladı. Kadroya başvuranlar arasından seçilenlerin sözlü sınav yöntemi ile belirleneceği bildirildi. İlanda belirtilen başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir.

b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.