Gündem

Sosyal güvenlikte kapsam ve mali sürdürülebilirlik reformları geliyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı’nda, sosyal güvenlik sisteminde kapsam ve mali sürdürülebilirlik alanlarında reformlara gidileceği belirtildi.

Plana göre, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek.

Kapsam genişletilecek, prim tabanı güçlendirilecek

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Bununla birlikte kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.

Prim borçları takip edilecek

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek

Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.

Sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılacak

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin kullanılması sağlanacak. Ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek ilaç ve tedavi harcamalarını rasyonelleştirecek tedbirler alınacak. Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte “Sağlık Market” uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek. Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve etkin olmayan kullanımını önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.