Kamu

Sigortası olan ödeme yapmıyor!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Zorunlu Deprem Sigortası hakkında çok sayıda vatandaş yeterli bilgiye sahip değil. Bu nedenle vatandaşlar DASK ile beraber evlerdeki eşyaların da sigorta kapsamına girdiğini düşünüyor. Oysa DASK sadece eve ve binaya gelecek olan zararları kapsıyor. İşte deprem gibi durumlarda kurtarıcı sigorta..

Vatandaşlar DASK hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Ancak pek çok vatandaş DASK ile eşya zararlarının da karşılanacağını düşünüyor. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür konu hakkında yaptığı açıklamada, “DASK sadece evinize, binanıza gelecek zararları kapsar. Eşyalarınız ve elektronik cihazlarınız DASK kapsamına girmez. Bunlar için konut poliçesi yaptırmalısınız.” İfadelerini kullandı.

Ortak alan sigortası yapılması gerekiyor

Ayrıca Selcen Gür tarafından yapılan açıklamalarda her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı olduğu belirtildi. Açıklamalarında Kat Mülkiyet Kanunu’ndaki kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alan sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür ve yönetim planında aksine yüküm olmadıkça ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi gereklidir ifadelerini işaret eden Gür, “Ortak alan sigortası tüm yöneticileri birçok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran bir poliçe.” Dedi.

DASK ile neler teminat altındadır?

Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı
İş durması
Kira mahrumiyeti
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
Tüm bedeni zararlar ve vefat
Manevi tazminat talepleri
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.