Kamu

Sigorta girişi olanlar dikkat: SGK 801 TL ödeme yapıyor!

Sigorta girişi olan vatandaşlar hayatlarını kaybettiklerinde yakınları cenaze ödeneğinden faydalanabiliyorlar. 2020 yılında 801 TL olarak yapılan yardımdan bir defa olmak üzerine yapılıyor. Yardımdan faydalanmak isteyenlerin ise SGK’ya başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine 801 TL yardım ödemesi yapılıyor. Ancak cenaze ödeneğinden faydalanmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Peki, kimler cenaze ödeneğinden faydalanabilir? Cenaze ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Cenaze ödeneği;

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,
ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.
360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Nasıl Başvurulur?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

Cenaze Ödeneği Tutarı Ne Kadardır?

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenen cenaze ödeneği 2020 yılında 801 TL olarak ödendi. 2021 yılı için ise SGK henüz bir güncelleme paylaşmadı.