Kamu

Sanayi sicil belgesi şartları nelerdir? Sanayi sicil belgesi nasıl alınır?

Sanayi sicil belgesi almak isteyenler, “Sanayi sicil belgesi alma şartları nelerdir?”, “Sanayi sicil belgesi nasıl alınır?” sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

Sanayi sicil belgesi için istenen belgeleri, vize işlemi detaylarını, aranan şartları, kimlerin bu belgeyi alabileceğini, kapasite raporu hakkında ayrıntıları ve belgenin nereden, nasıl alınacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2019 yılı sanayi sicil belgesi  şartları için evrakların neler olduğu 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında belirlenmektedir. egehaber.com Sanayi sicil belgesi, işletmelerin kamu desteğinden yararlanmasına olanak sağlamaktadır. Sanayi sicil belgesi için gerekli evraklar şu şekilde belirtilmektedir:

*Başvuru Dilekçesi
*Sanayi Sicil Beyannamesi
*Ticaret Sicil Gazetesi
*Kira Sözleşmesi ( İşletme binası kiralık olduğu zaman noter onaylı olarak istenir.)
*İmza Sirküleri ( Tüzel kişilerde yetkili kişinin imzası gerekir.)
*İmza Beyannamesi ( Gerçek kişiler bu belgeyi temin etmelidir.)
*Kapasite Raporu ( Yıllık üretim kapasitesini gösteren belgedir. )
*Yıllık İşletme Cetveli ( 1 yıl öncesinin bilgilerini içermektedir. )

2019 Sanayi Sicil Belgesi Vize için Gerekli Evraklar

2019 yılı sanayi sicil belgesi şartları vize işlemi için belgeler, 2 yılda bir zorunlu yenileme için istenmektedir. Sanayi sicil belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Yenilemek için istenen evraklar şunlardır:

*Sanayi Sicil Belgesi ( Aslı )
*Kapasite Raporu ( Fotokopi )
*Yıllık İşletme Cetveli ( 1 yıl öncesini gösteren )
*İmza Sirküleri ( Tüzel kişiler için )
*İmza Beyannamesi ( Gerçek kişiler için )
*Yetki Belgesi

Vize başvuruları, 2 yılda bir elektronik ortamdan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi Kapasite Raporu Nasıl Hazırlanır ?

Kapasite raporunun hazırlanması işletmenin bağlı bulunduğu Sanayi Odası tarafından yapılmaktadır. İşletmeler rapor için ilgili odaya müracaat etmelidir.  egehaber.comKapasite raporu alınma süreci şu şekildedir:

*Bağlı olunan odaya “Kapasite Raporu İstek Formu” ile başvurulmalıdır.
*Form ücretsiz olarak odalardan istenebilmektedir.
*Belli miktarda rapor harç ücreti ödenmekte, anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır.

Kapasite raporu bulunmayan işletmeler, tüketim ve yıllık üretim kapasite belgesini bağlı olduğu kurumdan temin etmelidir.

2019 Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Koşullar

2019 yılı sanayi sicil belgesi şartları Bakanlık Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nde belirtilmektedir. Sanayi sicil belgesi için koşullar şunlardır:

*İşletmelerin üretime başladıktan sonra 2 ay içerisinde sisteme kayıt olması gerekmektedir.
*2 aylık süreçte Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri’ne postayla ya da şahsen müracaat edilmelidir.
*İşletme kiralıksa en az 1 yıl kiralanmış olması gerekir.
*Bir önceki yılı içeren Yıllık İşletme Cetveli Nisan ayına kadar İl Müdürlüğü’ne götürülmelidir.
*Faaliyete ara verilmesi ya da sonlandırılması durumunda İl Müdürlüğü bilgilendirilmelidir.
*Sanayi sicil belgesi için gerekli evraklar ile alakalı yanlışlık olması halinde idari para cezası bulunmaktadır.
*Üretimin gerçekleştirildiği her işletme ayrıca kayıt ettirilmelidir.

Aynı adreste birden fazla faaliyet bulunan şirketler için şu koşullar sağlanmalıdır:

*Kapasite raporlarının ayrı olması,
*Ortak personel olmaması,
*Üretim konusunun farklı olması,
*Orak alan ve makine kullanımının olmaması,
*Oda ve SSK kayıtlarının eksiksiz olması.

2019 Sanayi Sicil Belgesi Kimler Alabilir?

2019 yılı sanayi sicil belgesini kimlerin alacağı 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde belirtilmektedir. Belge alabilecek işletmeler şunlardır:

*Elektrik, enerji üretimi yapan santraller,
*Seri halde tamir işi yapan işletmeler,
*Gemi inşaatları,
*Maden çıkarılıp işlenen yerler.

2019 Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

2019 yılı sanayi sicil belgesi alma işlemi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü kontrolünde gerçekleşmektedir. Sanayi sicil belgesi alma süreci şu şekilde işlemektedir:

*İşletmelerin elektronik ortamdaki ön kayıtları incelenmektedir.
*Kaydın olumlu bulunması durumunda dijital ortamda onaylanmaktadır.
*Başvuru sahibine işlemin onaylandığı bilgisi verilmektedir.
*Ön kaydında eksiklik veya hata bulunanların başvurusu reddedilmektedir.

2019 Sanayi Sicil Belgesi Nereden Alınır?

2019 yılı sanayi sicil belgesinin alınacağı kurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’dir.  egehaber.comSanayi sicil belgesi için gerekli evraklar ile kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir. Başvurudan sonra sunulan belgelerde değişiklik olması halinde 1 ay içerisinde kuruma bildirilmelidir.

Kaynak: egehaber.com