Kamu

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şartlar belirlendi!

19 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de “Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği,” yayımlandı. Yapılan düzenleme ile hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Resmi Gazete’de, hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar belirlendi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında belirlenen şartlar Resmi Gazete’de bir bir ifade edildi.

Hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar:

Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenir.

Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

Hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunur.

Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu bulunur.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunur.

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunur.

Farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanır ve bu atıklar 2872 sayılı Kanun uyarınca çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilir.

Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme ve/veya padoklara sahip olur.

Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunur.

Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkân sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri bulunur.

Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro malzemesi, telefon, internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu