Kamu

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamu kurumları ile paylaşımda 3 kuruş ödenecek!

27 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de ; 'Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ' yayınlandı. Söz Tebliğ’te bazı kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek mekansal adres verilerinin mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından, ‘Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan tebliğin amacı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması ile ilgili olduğu bildirildi. Veriye erişim servislerine katılım sağlamak isteyenler, her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirileceği açıklandı.

Böylelikle Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgileri anlık, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla 2 bin 8 kamu kurum ve kuruluşuna ulaştırılabilecek.

Katılma Payı Hesaplaması nasıl yapılır?

KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır. Sorgu veya dönen kayıt sayısının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınır.

KPS üzerinden hizmet veren metinsel web servisler kullanım esasına göre dört şekilde ücretlendirilir.

Veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

Referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

UAVT’de yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servislerde, gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre üç sınıfa ayrılır.

Web Map Service (WMS)’de sağlanan GetMap ve GetFeatureInfo için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

Web Feature Service (WFS)’de GetFeature metodu için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi için üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

Genel Müdürlük MAKS Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her bir adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsizdir.

Katılma payı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu