Kamu

Resmi Gazete’de yayımlandı: 81 ilde katılanlara 600 lira ödeme!

25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete‘de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önemli bir tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğ göre, Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olan işletmelere, Muhasebe ağına dahil oldukları için 600 TL katılım desteği verilecek.

25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de “ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” isimli tebliğ yayınlandı. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ’de 81 ilde katılım sağlayan işletmelere ödenecek tutar belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, katılım sağlayan işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenecek. Ödemeden faydalanmak isteyen işletmelerin, Çiftçi Muhasebe veri Ağına (ÇMVA) sadece Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari katır sistemine kayıt olması gerekiyor.

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2020 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

Katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;
a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,
d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,
tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

Tebliğ için TIKLAYIN.